Skip to content

Sociale agenda nij begun

Beschrijving

(….wat is de sociale agenda).

(Doel van de sociale agenda)

We willen de kwaliteit van leven in Groningen en Noord-Drenthe binnen één generatie op vier terreinen structureel verbeteren.  Het gaat daarbij om gezondheid, kansengelijkheid, leefbaarheid en bestaanszekerheid. We waarderen samenredzaamheid, gemeenschapszin en trots. Ook hebben we bijzondere aandacht voor jongeren.

(…..wat doen we hier op het platform?)  

Er zijn vier publiek toegankelijke avonden georganiseerd, waar ruim 700 mensen op afkwamen. Daar is meegegeven wat zij van de sociale agenda verwachten. Nu horen we graag wat u van de doelen vindt.