Skip to content
Ga terug

Top 3 dilemma's of opgaven in jouw leefomgeving

Provincie Groningen Provincie Groningen  •  Provincie Groningen  •  01-10-2021  •  5 opmerkingen  • 

Naast het behouden of versterken van de bestaande kwaliteiten in de provincie Groningen staat in de Omgevingsvisie waar we met zijn allen aan moeten werken in de toekomst. Waar scoren we als provincie te laag en hoe kunnen we zorgen dat dit in de toekomst beter gaat? Deze vraag komt ook in gevoerde gesprekken met gemeenten en waterschappen aan bod. Uiteraard zijn we zeer benieuwd hoe dit bij de inwoners van de provincie Groningen leeft. Daarom de vraag:

Welke drie dilemma's of opgaven spelen in jouw leefomgeving? Vergeet hierbij niet je woonplaats aan te geven. 

Bij dilemma's of opgaven in je leefomgeving kan je bijvoorbeeld denken aan: te weinig geschikte woningen, slechte (OV-) verbinding met de rest van de provincie, aardbevingsproblematiek, verhouding landbouw en natuur, druk op het landschap door de energietransitie, stank- of geluidshinder etc.

Reacties (5)

Je moet inloggen of je registreren om te kunnen reageren.
 • Rense

  Dit is geen plek om over onze leefomgeving in gesprek te gaan. Ik stel voor om een ronde langs alle dorpen te maken om te horen wat er leeft. Onze leefomgeving was erg goed, totdat er een windpark moest komen en zonneweides en nu weer een groot industrieterrein in onze achtertuin. De aanpak van de overheid is steeds dezelfde. Eerst plannen maken en deze voorzien van dikke rapporten. Vervolgens de burgers uitnodigen om hun mening te geven om tenslotte op basis van de dikke rapporten een besluit te nemen en de inspraak van burgers naast zich neer te leggen onder het mom van: het algemeen belang is groter dan het individueel belang.
  Neem bijvoorbeeld de RES: de Noordelijke rekenkamer heeft aangegeven dat inspraak van de burgers 0,0 is geweest, maar Gedeputeerde Staten blijft dat ontkennen en verwijzen naar 'al bestaande plannen', alsof wij daar inspraak in hebben gehad! Het gevolg is wel dat onze provincie wordt vol gepoot met grote windmolens en zonneweides op kostbare landbouwgronden. Windmolens waarmee de horizon wordt vervuild met witte en rode knipperlichten en waar we 's nachts wakker liggen van het laagfrequent geluid. Waar blijft onze leefbaarheid?
  En dan heb ik het nog niet eens over de gevolgen van de aardgaswinning, zoutwinning en de opslag van stikstof, aardgas en andere stoffen in zoutcavernes en lege gasvelden. De rek is er wel een beetje uit bij de gemiddelde inwoner van onze provincie denk ik.

  4 stemmen  | 
  4
  0
  Geen reacties
  • Wolf@24

   Ondanks herhaaldelijk contact over de situatie op de N980 met provincie, gemeente Westerkwartier ( ZuidhorN) en de politie wordt hier geen actie op genomen.

   1 stem  | 
   1
   0
   Geen reacties
   • Wolf@24

    Het landschap wordt verkwanseld door de energietransitie. De 380 kv verbinding van de Eemshaven naar Vierverlaten is geen gezicht in het landschap. Bijzonder spijtig dat hier niet voor een ondergrondse oplossing is gekozen. Ook wordt veel weidegebied nodeloos opgeofferd voor zonnepanelen. Zorg dat er een verplichting komt om zonnepanelen eerst op daken ( ook op bedrijfspanden) te installeren voordat we nog meer groen opofferen. Ook de grote windmolens zijn op het land geen aanwinst.
    Beter is het om die op zee of bij industrie te plaatsen. Bij de dorpen zouden we kleinschalig energie kunnen opwekken met de zgn EAZ windmolens, die kleinschaliger zijn en meer in het landschap opgaan.
    Een ander punt is de geluidsoverlast van provinciale wegen, zoals de N980, waaraan mijn woning ligt. Er wordt hier veel te hard gereden dan de toegestane 60 km/uur, wat niet alleen leidt tot verkeersonveilige situaties maar ook extra geluidsoverlast geeft.

    1 stem  | 
    1
    0
    Geen reacties
    • game

     Verhouding bedrijven, zonneparken, windmolens versus natuur: er blijft steeds minder natuur over. Straks is de discussie over woningnood in onze provincie niet meer nodig: niemand wil er meer wonen

     Geen stemmen  | 
     0
     0
     Geen reacties
     • Hoofdweg Westerlee

      De omgeving wordt gekenmerkt door windmolens en zonneweides. Het maakt niet uit vanuit welke hoek gekeken wordt. De windmolens zijn zichtbaar, continue licht en geluidsoverlast. Waar is de natuur gebleven? Plannen zijn gemaakt, worden voorgelegd, men heeft inspraak, mag een mening geven, maar waarheid is dat het al vast ligt. Voor de vorm mag de mening gegeven worden. Werkgelegenheid is van belang, evenals een goede energietransitie. Maar ruimte is hier voldoende. Zorg voor bos, behoud van bos, integreer zonnepanelen in daken, zorg voor goede verdeling tussen de opgewekte energie, sluit contracten af met bedrijven alleen op het open terrein aan de andere kant van de A7, zorg voor bedrijven die duurzame banen leveren en een infrastructuur met respect voor natuur en omwoners. Dit gericht op de toekomst van de inwoners van Westerlee en omgeving.

      Geen stemmen  | 
      0
      0
      Geen reacties