Skip to content
Ga terug

Online participatie en de provincie Groningen

Provincie Groningen Provincie Groningen  •  Provincie Groningen  •  20-05-2021  •  12 opmerkingen  • 

Bij de invulling van de fysieke ruimte, bij ingrepen in het landschap en bij het opstellen van andersoortig provinciaal beleid moeten keuzes gemaakt worden. Er spelen veel verschillende belangen en thema’s en er is een vaak maar beperkte ruimte waarbinnen dit gecombineerd kan worden.

Om de vele belangen en meningen die spelen in de provincie Groningen in kaart te brengen is participatie een belangrijk middel. Niet voor niks is burgerparticipatie een centraal thema in de nieuwe Omgevingswet. Door deze belangen, ideeën en meningen te combineren kunnen conflicten worden voorkomen en oplossingen die elkaar versterken worden samengebracht. De bedoeling is om zo de afstand tussen inwoners en de overheid te verkleinen. 

Participatie kan op veel manieren vorm krijgen. Het is belangrijk om hier ook online een goede invulling aan te geven. Hiervoor is onder andere De Stem Van Provincie Groningen in het leven geroepen. Participatie is echter geen eenrichtingsverkeer en over de gebruikte middelen en het proces zelf mag gediscussieerd worden.

Daarom horen we graag jouw mening over het platform. Wat vind je goede punten en wat zijn juist mogelijke verbeteringen? En hoe wil jij dat er vorm wordt gegeven aan participatie? 

Reacties (12)

Je moet inloggen of je registreren om te kunnen reageren.
 • M

  "Niet voor niks is burgerparticipatie een centraal thema in de nieuwe Omgevingswet. Door deze belangen, ideeën en meningen te combineren kunnen conflicten worden voorkomen en oplossingen die elkaar versterken worden samengebracht."

  Heel mooi uitgangspunt maar ik mis nog één woord in dit rijtje: belangen, ideeën en meningen. Namelijk feiten.
  Er is en wordt zo ontzettend veel (wetenschappelijk) onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de schadelijke gevolgen van menselijk ingrijpen (dit menselijk ingrijpen is natuurlijk een ontzettend breed begrip, om dus maar een paar voorbeelden te noemen: schadelijke effecten van windmolens, schadelijke effecten van fijnstof (door een snelweg) etc., etc. )

  Kortom: belangen, ideeën en meningen zijn altijd belangrijk maar een wetenschappelijk feit moet toch echt zwaarder wegen.

  2 stemmen  | 
  2
  0
  Geen reacties
  • Berdien

   Vooral mensen die in de omgeving wonen moeten meer mee kunnen doen en gehoord worden, deze mensen hebben een stem! En dit online participeren is leuk, maar als je in Amsterdam woont kun je hier ook op reageren, dat vind ik wel erg bijzonder!

   2 stemmen  | 
   2
   0
   Geen reacties
   • WJM

    Ik wil graag dat de mening van de inwoners serieus wordt genomen. Spreken over participatie van inwoners en de afstand verkleinen tussen inwoners en overheden is heel eenvoudig, echter de praktijk wijst heel anders uit. Daarmee heb ik grote moeite.
    Bijvoorbeeld de gemeente Midden-Groningen heeft als visie "dialoog met haar inwoners..."; uit ervaring kan ik melden dat er weinig dialoog is, eerder sprake van een overvalmethodiek. Dat geldt voor veel onderwerpen.
    Het woord participeren betekent meedoen, maar tot heden merken wij daar in de provincie Groningen erg weinig van.

    2 stemmen  | 
    2
    0
    1 reactie (tonen) 1 reactie (verbergen)
    • Team Omgevingsvisie
     Team Omgevingsvisie  •  Provincie Groningen  •  Auteur  •  27-05-2021 · 07:50:03

     Bedankt voor je reactie WJM. Een goed punt dat je aanstipt over participatie. Het gaat inderdaad niet alleen om infomeren maar juist om het laten meedoen van inwoners.

     Wat vind je van dit platform als manier om het 'meedoen' te vergroten, WJM? Zie jij hier mogelijkheden voor en bevalt deze methode, of ben je sceptisch en zie je dit liever anders?

     2 stemmen  | 
     2
     0
     1 reactie (tonen) 1 reactie (verbergen)
     • Jennifer

      De twee grootste uitdagingen:
      - De gemeente moet zich goed beseffen dat er altijd een ongelijke machtsverhouding is. Of ze willen of niet. De burgers weten dit wel. Ga niet doen alsof deze ongelijkheid er niet is, maar spreek het uit om op die manier ruimte te maken voor een gelijkere vloer.
      - Hoe bereik je mensen? Zo'n platform als deze is heel goed omdat het niet mensen uitsluit die om verschillende redenen niet op sociale media zitten. Tegelijkertijd ga je hier geen echte discussies krijgen omdat er één keer naar wordt gekeken en niet weer. Pushberichten of andere meldingen voor nieuwe berichten zullen voor de meesten ook niet werken omdat we daarmee ook al overgestimuleerd zijn. Fysieke aanwezigheid en vooral laagdrempelig lijkt mij de beste optie. Denk aan een buurthuis waar regelmatig - 1x per week, 1x per maand - iemand aanwezig is. Onderwerpen kunnen van te voren worden aangekondigd, of alleen aanwezigheid kan al helpen.

      1 stem  | 
      1
      0
      1 reactie (tonen) 1 reactie (verbergen)
      • Jennifer

       De beste gesprekken, de meeste eerlijkheid over wat er ècht speelt komt pas als mensen zich veilig voelen bij een gesprekspartner. Dat kost veel tijd en aandacht.

       Geen stemmen  | 
       0
       0
       1 reactie (tonen) 1 reactie (verbergen)
        • Team Omgevingsvisie
         Team Omgevingsvisie  •  Provincie Groningen  •  Auteur  •  22-06-2021 · 10:14:12

         Bedankt voor je interessante opmerkingen en observaties Jennifer!

         Goed dat je onder andere de machtsverhouding aanstipt. Dit is inderdaad een aandachtspunt, ook als je kijkt naar toegang tot informatie en beschikbare expertise. Dit gelijk stellen voor iedereen is een voorwaarde die goed geregeld moet zijn om echt inclusieve participatie mogelijk te maken.

         Het is daarnaast, zoals je aangeeft, een doorgaande zoektocht en het gebruiken van een combinatie van participatieve methoden. Niet iedereen kan en wil op dezelfde manier betrokken worden. Het streven is om iedereen in ieder geval laagdrempelig de mogelijkheid te geven, maar elke methode komt met eigen voor- en nadelen.

         Voor ons als provincie is het bijvoorbeeld erg lastig om elk buurthuis of dorpshuis aan periodiek aan te doen. Dat neemt niet weg dat online participatie zeker niet de fysieke aanwezigheid moet vervangen! Zoals je zegt zal dit tijd en aandacht blijven vergen.

         Geen stemmen  | 
         0
         0
         Geen reacties
     • Boer

      Mooi dat het online participeren kan. duidelijkheid is heel belangrijk. alleen voor de vorm participeren creëert onrust en ontevredenheid. keuzes moeten duidelijk en helder toegelicht worden.
      Voor dit platvorm is het belangrijk dat je bv een mailtje krijgt wanneer er een nieuwe peiling of nieuws op staat. Ook zou de layout etc nog wel een flinke slag kunnen maken, vooral als er wat meer artikelen op komen.

      1 stem  | 
      1
      0
      Geen reacties
      • M D

       Het idee dat er bij Westerlee ruimte is voor een industrieterrein is onzalig. Er staat in de provincie zoveel leeg op bestaande industrieterrein dat hier eerst naar inpassing/hervorming gekeken moet worden, voordat natuur opgeven wordt. Daarnaast is er rond Westerlee al voldoende natuur ingeleverd voor de windindustrie.

       1 stem  | 
       1
       0
       Geen reacties
       • game

        Uit eigen ervaring: inspraak is veelal een wassen neus: de besluitvorming heeft al plaatsgevonden en inspraak is niet veel anders dan informeren. Participatie zou moeten starten bij het begin.

        1 stem  | 
        1
        0
        1 reactie (tonen) 1 reactie (verbergen)
        • koos

         Misschien moet je je afvragen waarom zo weinig mensen (10) een reactie geven op dit punt. In tien maanden tien reacties. Naar mijn mening is de online participatie mislukt. De oorzaak hiervan ligt niet bij de bevolking, maar misschien bij dit online circus. Mensen zoeken niet automatisch op deze site omdat ze het bestaan ervan niet kennen. Stom ? Of blijven de gemeentes stom op punten waarop ze zouden moeten spreken ?

         Geen stemmen  | 
         0
         0
         Geen reacties
        • Rense

         Participatie kan alleen bestaan als er naar elkaar geluisterd wordt en vertrouwen is in elkaar. Er is door de overheid de laatste decennia veel 'vernield'. En nog steeds worden er besluiten 'doorgedrukt' en te weinig (echt serieus) geluisterd naar mensen. Er zijn ook nu nog talloze voorbeelden bekend waarbij inwoners geconfronteerd worden met een 'schetsplan'. GS ziet dat als een 'praatplaat', maar inwoners al snel als een voldongen feit. 'Het is toch al beslist' wordt er dan gezegd. De fase voorafgaand aan een schets is super belangrijk om daar de inwoners bij te betrekken. 'Een wit vel papier' waar alles nog open ligt als uitgangspunt voor een gesprek. Voor welke vraag/uitdaging zoekt de overheid een oplossing. Laat inwoners daar over meedenken en oplossingen aandragen. Pas dan is er een gezamenlijk plan.

         Het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid heeft een mooi document opgesteld om invulling te geven aan participatie. Dat gebeurd samen met de direct betrokken inwoners. Online een menig vragen is prima, maar graag beslissen wij als inwoners zelf over onze woonomgeving en niet mensen die elders wonen.

         Geen stemmen  | 
         0
         0
         Geen reacties