Skip to content
Terug naar peilingen

Denk je mee over de Economische Agenda voor Groningen en Noord-Drenthe?

Bedankt voor je interesse in de Economische Agenda van Nij Begun. Voor deze agenda hebben we uitgangspunten opgesteld die ons helpen keuzes te maken en waaraan we onze activiteiten kunnen toetsen. We willen graag weten welke van deze uitgangspunten je als inwoner van Groningen en Noord-Drenthe het belangrijkst vindt.

Het complete document over uitgangspunten vind je hier. Hieronder lees je bij "meer informatie" de korte versie van de uitgangspunten

Mis je nog uitgangspunten? Dan horen we dit graag van je bij vraag 2

Meer informatie

Achtergrond Nij Begun

De parlementaire enquêtecommissie trok harde conclusies over hoe jouw regio is behandeld. Groningers en Noord-Drenten verdienen een betere toekomst: economisch en sociaal. Schadeherstel en versterking moeten bovendien goed geregeld zijn. Dat alles staat in Nij Begun: de kabinetsreactie op de uitslagen van de parlementaire enquête. Nij Begun betekent een nieuwe start met perspectief voor de regio. Er komt vanuit Nij Begun een Economische Agenda en een Sociale Agenda en er wordt geïnvesteerd in de isolatie van huizen.

Economische agenda

De Economische Agenda heeft een budget van 100 miljoen euro per jaar, gedurende 30 jaar, om de regio economisch perspectief te geven. Jacob Klompien is als onafhankelijke kwartiermaker aangesteld om deze agenda te maken. Als eerste mijlpaal heeft hij uitgangspunten op een rij gezet. Denk je mee over die uitgangspunten?

Economische ontwikkelingen

De Economische Agenda moet ervoor zorgen dat Groningen binnen 30 jaar op het landelijk gemiddelde van brede welvaart komt. Brede welvaart gaat over welzijn van mensen: wat is er nodig om deze regio aantrekkelijk te houden om te leven, wonen, ondernemen, leren en investeren? En welke kansen zijn er om baanbrekende economische ontwikkelingen in Groningen mogelijk te maken?

Dat jij als inwoner, ondernemer of organisatie meedenkt is heel belangrijk bij het maken van een agenda voor de komende dertig jaar. Er zijn al heel veel gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers, organisaties, bedrijven en overheden. Nu de basis voor de uitgangspunten er ligt, kun jij als inwoner van de provincie Groningen en Noord-Drenthe meedenken via deze online raadpleging. Dat meedenken gebeurt niet alleen nu, maar ook bij de volgende stappen van de Economische Agenda. Van uitgangspunten gaan we naar doelstellingen en daarna naar de agenda zelf. Elke keer vragen we inwoners om hun inbreng bij die mijlpalen. Niet alleen online, maar ook via bijeenkomsten, persoonlijke gesprekken, panels en expertsessies.

Waarover vragen we jouw mening?

De Economische Agenda vraagt je om mee te kijken naar de uitgangspunten voor de aanpak. Jouw antwoorden helpen ons om te kijken of de uitgangspunten compleet zijn en om de stap te zetten van de uitgangspunten naar doelstellingen. Die doelstellingen volgen eind dit jaar. Ook dan vragen we de mening van geïnteresseerden.

Jouw mening geven kost enkele minuten. Wat we uit de antwoorden willen halen:

  • Welke uitgangspunten jij het meest belangrijk vindt;

  • Of jij nog uitgangspunten mist;

  • Of jij ideeën of suggesties hebt over onze doelen of andere zaken;

  • Of jij interesse hebt in meer informatie of mee wilt denken over onderwerpen rond Nij Begun.

Je moet inloggen of je registreren om verder te gaan.