Skip to content
Terug naar peilingen

Peiling Omgevingsvisie februari 2022

Hoe en waar geven we ruimte aan wonen, werken en bereikbaarheid?

Het uitbreiden van steden en dorpen buiten het bebouwde gebied, waar kan dat?

Alleen uitbreiden van de stad Groningen. Concentreren leidt tot efficiƫntie. Antwoord met de meeste stemmen: Beperk het uitbreiden buiten de bebouwde kom tot grote kernen die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Bij alle steden, maar ook bij een select aantal dorpen waar vergrijzing voor problemen zorgt moet ruimte zijn voor uitbreiding in het buitengebied. Bij alle dorpen en steden. Waar behoefte is, kan worden gebouwd. Anders, namelijk? (Geef je antwoord in de reacties)
4 (13.33%) 9 (30.0%) 5 (16.67%) 8 (26.67%) 4 (13.33%)

Er is ruimte nodig voor bedrijvigheid. Maar voor welke bedrijven bieden we ruimte?

Alle bedrijven, ook XXL-bedrijven, zijn welkom. Voor een florerend Groningen is voldoende werkgelegenheid cruciaal. XXL-bedrijven alleen geconcentreerd op een beperkt aantal locaties in de provincie toestaan. Antwoord met de meeste stemmen: De focus moet liggen op het aantrekken van reguliere bedrijven. Alleen voor het MKB is plek in de provincie. Anders, namelijk? (Geef je antwoord in de reacties)
2 (6.9%) 11 (37.93%) 12 (41.38%) 4 (13.79%)