Skip to content
Terug naar peilingen

Peiling Omgevingsvisie maart 2022

Hoe komen we tot een toekomstbestendig landelijk gebied?

Wat vind je de juiste balans tussen akkerbouw/veeteelt en ruimte voor natuur, water en recreatie?

Antwoord met de meeste stemmen: De bestaande landbouwgrond moet zoveel mogelijk behouden blijven. Zoeken naar een evenwichtige verdeling; landbouwgrond behouden maar ook landbouwgrond vrijmaken voor natuur, water en recreatie. De natuurlijke situatie van de bodem en het watersysteem bepalen wat het beste past in het landelijk gebied. De natuurlijke situatie is dus bepalend voor de ruimte, niet de bestaande landbouwgrond.
5 (50.0%) 3 (30.0%) 2 (20.0%)

Wat vind je de juiste balans tussen akkerbouw/veeteelt en ruimte voor verstedelijking: woningen, bedrijven en infrastructuur?

Antwoord met de meeste stemmen: Bestaande landbouwgrond behouden. We zoeken binnen dorpen en steden naar plekken voor woningen en bedrijven. Zoeken naar een evenwichtige verdeling; bestaand landbouwgrond behouden maar ook landbouwgrond vrijmaken voor woningen, bedrijven en infrastructuur. Alle ruimte ook buiten de dorpen en steden voor woningen, bedrijven en infrastructuur. Ruimte geven voor woningen en bedrijven is belangrijker dan bestaande landbouwgrond.
6 (60.0%) 3 (30.0%) 1 (10.0%)

Wat vind je de juiste balans tussen akkerbouw/veeteelt en ruimte voor duurzame energie en waterstofeconomie?

Antwoord met de meeste stemmen: Bestaande landbouwgrond behouden. We zoeken naar andere plekken en mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie. Zoeken naar een evenwichtige verdeling bestaande landbouwgrond behouden en daarnaast bestaande landbouwgrond gebruiken voor het opwekken van duurzame energie en de waterstofeconomie. Onze verduurzamingsopgave is het belangrijkste en daarvoor moet bestaande landbouwgrond ruimte maken voor het opwekken van duurzame energie en de waterstofeconomie.
6 (60.0%) 2 (20.0%) 2 (20.0%)

Wat mag er niet absoluut niet gebeuren in het landelijk gebied? Geef je reactie hieronder …

Waar zie je de grootste veranderingen voor het landelijk gebied? Geef je reactie hieronder …