Skip to content
Terug naar peilingen

Peiling Omgevingsvisie november 2021

Samen maken we onze toekomstige fysieke leefomgeving. De uitgangspunten hiervoor staan in de Omgevingsvisie. Maar waar moeten we in de Omgevingsvisie nou vooral rekening mee houden? Geef je mening over de volgende stellingen. In de stellingen komen begrippen naar voren als Brede Welvaart en klimaatadaptatie. Klik op de knop 'Meer informatie' voor een toelichting.

Meer informatie

Wat is Brede Welvaart? Brede Welvaart kent elf dimensies: inkomen, werk, onderwijs, gezondheid, balans werk/privé, sociale contacten, maatschappelijke betrokkenheid, subjectief welzijn, woontevredenheid, veiligheid, milieu. Deze factoren samen vormen het welzijn van de inwoners in een gebied. Meer over Brede Welvaart en een monitor vind je hier: https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2021/20/monitor-brede-welvaart-de-sdg-s-2021 Wat is klimaatadaptatie? De aarde warmt op en het klimaat verandert. Nederland moet zich voorbereiden op de risico’s van het veranderende klimaat en hierop de omgeving aanpassen. Dit heet klimaatadaptatie. Hier kan je er meer over lezen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatadaptatie#:~:text=De%20aarde%20warmt%20op%20en,Dit%20heet%20klimaatadaptatie

Er moet een rem komen op de ontwikkeling van grote vrij liggende zonneparken.

De energietransitie is te belangrijk om een rem op te zetten. Antwoord met de meeste stemmen: Ja, want dit zorgt voor wildgroei van zonneparken en dit gaat ten koste van landbouw en natuur. Eens, maar er moet ter compensatie wel voldoende ruimte worden geboden voor zonneparken op een andere locatie in de provincie. Oneens, hier moet de overheid zich niet actief in gaan mengen. Wanneer de ontwikkelaars aan goede burgerparticipatie hebben gedaan moeten zonneparken worden toegestaan. Anders, namelijk … (laat weten in de reacties)
5 (8.06%) 37 (59.68%) 6 (9.68%) 2 (3.23%) 12 (19.35%)

Het is verstandig om een concentratiebeleid toe te passen. Dit wil zeggen dat grote ontwikkelingen zoals distributiecentra, datacenters, windparken geconcentreerd moeten worden in gebieden.

Antwoord met de meeste stemmen: Inderdaad, want door te concentreren blijft er ruimte voor andere en kleinschaligere ontwikkelingen en voor natuur en landbouw. Mee eens, maar de ruimte voor deze ontwikkelingen moet wel groter worden dan nu het geval is. Oneens, met goede argumentatie moet het ook op andere locaties mogelijk zijn. Anders, namelijk … (laat weten in de reacties)
29 (47.54%) 4 (6.56%) 13 (21.31%) 15 (24.59%)

Bij grootschalige ontwikkelingen, zoals woonwijken, bedrijventerreinen of zonneparken, moet worden afgewogen of het genoeg bijdraagt aan de Brede Welvaart en alleen dan doorgaan.

Bepaalde ontwikkelingen, zoals woningbouw, zijn te belangrijk om niet door te laten gaan. Een ingewikkelde afweging zoals de Brede Welvaart kost teveel tijd. Antwoord met de meeste stemmen: Helemaal mee eens, de provincie moet verder kijken dan alleen de economische waarde. De Brede Welvaart is een goede maatstaf. Oneens, er zijn andere waarden belangrijker dan anderen, zoals de natuur en het milieu. Anders, namelijk … (laat weten in de reacties)
6 (10.17%) 25 (42.37%) 23 (38.98%) 5 (8.47%)

Klimaatadaptatie moet bepalend zijn bij ontwikkelingen of uitbreidingen.

Antwoord met de meeste stemmen: Logisch, want het is onverstandig om klimaatadaptatie met het oog op de toekomst niet als bepalende factor te hanteren. Oneens, er zijn andere factoren, zoals de economische kosten en baten, die belangrijker zijn. Eens, maar de overheid moet wel actief helpen om klimaatadaptatie mogelijk te maken. Anders, namelijk … (laat weten in de reacties)
20 (35.71%) 10 (17.86%) 15 (26.79%) 11 (19.64%)