Skip to content
Terug naar peilingen

Peiling Omgevingsvisie provincie Groningen - deel II

Samen maken we onze toekomstige fysieke leefomgeving. De uitgangspunten hiervoor staan in de Omgevingsvisie. Maar waar moeten we in de Omgevingsvisie nou vooral rekening mee houden? Geef je mening over de volgende stellingen.

Meer informatie

De opbrengst van deze peiling gebruiken we in gesprekken met gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties. Heb je vragen over het hele proces en de stappen daarin? Bekijk dan de pagina https://www.stemvanprovinciegroningen.nl/participatieproces-omgevingsvisie. Daar vind je ook enkele inspirerende artikelen van Dagblad van het Noorden over de fysieke leefomgeving van Groningen waarop de stellingen zijn gebaseerd.

Laat overheden en projectontwikkelaars de energietransitie regelen, want dan zijn we er het snelst vanaf.

Wat moet dat moet, laat de professionals het maar doen. Echt niet. Inwoners moeten zelf de vruchten plukken en de energietransitie in eigen hand nemen. Het rendement moet niet naar grote marktpartijen stromen. Antwoord met de meeste stemmen: Ik wil als Groninger vroeg betrokken worden en zelf zeggenschap hebben. Anders … laat in de reacties weten hoe jij hier over denkt.
0 (0.0%) 5 (29.41%) 11 (64.71%) 1 (5.88%)

Plannen voor schone energie moeten doorgaan als de helft plus één, dus de meerderheid, het ermee eens is.

Ja, want we leven nou eenmaal in een democratie. De provincie moet er alles aan doen om te zorgen dat iederéén goed betrokken wordt. Het moet breder worden gedragen dan een kleine meerderheid. Antwoord met de meeste stemmen: Nee, het moet een inclusief besluit zijn waarmee de bewoners het overwegend eens zijn. Anders … laat in de reacties weten hoe jij hier over denkt.
1 (5.56%) 5 (27.78%) 2 (11.11%) 9 (50.0%) 1 (5.56%)

Wind- en zonneparken brengen onze provincie economische voorspoed en daarom nemen we de nadelen op de koop toe.

Nee, wij moeten in Groningen alleen energie opwekken voor eigen gebruik. Antwoord met de meeste stemmen: Economische voorspoed is niet alles, de energietransitie mag niet ten koste gaan van het landschap en de leefbaarheid van onze provincie. Ja, maar alleen als we voor alle nadelen flinke compensatie krijgen, zoals gratis energie. Anders … laat in de reacties weten hoe jij hier over denkt.
1 (6.25%) 10 (62.5%) 2 (12.5%) 3 (18.75%)