Skip to content
Terug naar peilingen

Peiling Omgevingsvisie provincie Groningen - deel III

Samen maken we onze toekomstige fysieke leefomgeving. De uitgangspunten hiervoor staan in de Omgevingsvisie. Maar waar moeten we in de Omgevingsvisie nou vooral rekening mee houden? Geef je mening over de volgende stellingen.

Meer informatie

Meer informatie De opbrengst van deze peiling gebruiken we in gesprekken met gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties. Heb je vragen over het hele proces en de stappen daarin? Bekijk dan de pagina https://www.stemvanprovinciegroningen.nl/participatieproces-omgevingsvisie. Daar vind je ook enkele inspirerende artikelen van Dagblad van het Noorden over de fysieke leefomgeving van Groningen waarop de stellingen zijn gebaseerd.

Bij dorpsvernieuwingen als gevolg van bevingsschade moet de wens van bewoners de doorslag geven.

Antwoord met de meeste stemmen: Ja! Wie er woont en negatieve gevolgen ervaart heeft hier recht op. Dit moet breder getrokken worden, niet alleen de lokale bewoners, maar alle Groningers hebben hier wat over te zeggen. De provincie moet de overkoepelende belangen bewaken en mag knopen doorhakken in het algemeen belang. Anders … laat in de reacties weten hoe jij hier over denkt.
12 (63.16%) 4 (21.05%) 3 (15.79%) 0 (0.0%)

Er moet meer aandacht komen voor de persoonlijke verhalen achter bevingsschade.

Aandacht is niet wat nodig is, eerlijke compensatie en actie is wat telt! Ja, de verhalen moeten worden uitgedragen. Er is meer dan alleen het economische plaatje. Antwoord met de meeste stemmen: Wanneer de bewoner centraal gesteld wordt komt de aandacht vanzelf. Anders … laat in de reacties weten hoe jij hier over denkt.
5 (26.32%) 1 (5.26%) 11 (57.89%) 2 (10.53%)

Er is onvoldoende ruimte voor lokale initiatieven in de provincie Groningen.

Welnee. Wie wat wil, kan met goede wil en leuke initiatieven veel voor elkaar krijgen. Antwoord met de meeste stemmen: De ruimte is er wel, maar deze vinden en hiermee uit de voeten kunnen is lastig. Klopt. Daarom moet de provincie hier actief mee aan de slag. Anders … laat in de reacties weten hoe jij hier over denkt.
0 (0.0%) 10 (58.82%) 5 (29.41%) 2 (11.76%)