Skip to content
Terug naar peilingen

Peiling Omgevingsvisie september 2021

Meer informatie

*Het zonne-ladderprincipe betekent eerst zonnepanelen op daken, daarna gebieden langs infrastructuur, dan langs stads- en dorpsrand en dan pas grootschalig op landbouwgrond.

Het strenger toepassen van het zonneladder-principe* is een goed idee.

Antwoord met de meeste stemmen: Ja, we moeten zo veel mogelijk grond vrijhouden voor natuur en recreatie Ja, want we hebben de schaarse grond nodig voor landbouw of woningen Nee, het klimaatprobleem is te urgent en we hebben geen tijd voor een kleinschalige aanpak Nee, liever een paar grote parken dan overal een klein aantal zonnepanelen Anders, namelijk (laat weten in de reacties) …
4 (44.44%) 2 (22.22%) 2 (22.22%) 1 (11.11%) 0 (0.0%)

Bij nieuwe besluiten van de provincie moet worden aangetoond dat er draagvlak is bij inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Ja, deze stem moet de doorslag geven. Antwoord met de meeste stemmen: Ja, maar de verkozen volksvertegenwoordigers (Provinciale Staten) mogen een afwijkende keuze maken. Nee, want op deze manier is het lastig om snel besluiten te nemen. Nee, dit zorgt voor oplopende kosten en weinig resultaat. Anders, namelijk (laat weten in de reacties) …
3 (37.5%) 5 (62.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

De provincie moet meer ruimte en flexibiliteit geven aan wonen in het buitengebied, het gebied buiten de bebouwde kom van steden en dorpen.

Ja, regels staan soms logische ontwikkelingen in de weg. Ja, de gemeenten kunnen prima inschatten wat wel en niet wenselijk is. Antwoord met de meeste stemmen: Nee, het is belangrijk dat we alleen blijven bouwen in of aan bestaande kernen. Nee, de provincie heeft een bredere blik en kan dit beter beoordelen. Anders, namelijk (laat weten in de reacties) …
2 (22.22%) 2 (22.22%) 3 (33.33%) 0 (0.0%) 2 (22.22%)