Ga terug

De toekomst van onze provincie

Gebruiker verwijderd  •  06-05-2021  •  6 opmerkingen  • 

Samen maken we plannen voor de inrichting en het gebruik van onze toekomstige fysieke leefomgeving. De uitgangspunten hiervoor staan in de Omgevingsvisie. Dit provinciale beleid op hoofdlijnen voor de fysieke leefomgeving over 30 jaar maken we opnieuw en moet in 2023 klaar zijn.

Waar moeten we in de Omgevingsvisie nou vooral rekening mee houden? Het belang van inwoners? Economische ontwikkeling en werkgelegenheid? Of zijn biodiversiteit en erfgoed in een open landschap nu juist belangrijk?

Artikelenserie over de toekomst van Groningen

Het Dagblad van het Noorden publiceert 4 artikelen over de toekomst van Groningen. Ze geven een mooi beeld van de huidige en toekomstige ontwikkelingen en zijn een inspiratiebron voor een goed gesprek over de toekomst van onze provincie.

Graag horen we jouw mening 

De opbrengst van deze discussie gebruiken we voor de zomer in gesprekken over de Omgevingsvisie met gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties. Heb je vragen over het participatieproces en de stappen daarin? Bekijk dan de pagina met informatie over het participatieproces van de Omgevingsvisie. Reageer je liever op een aantal stellingen over de fysieke leefomgeving? Ga dan naar Peilingen

Vul de volgende stelling aan: "Om onze provincie leefbaar te houden moeten we ons richten op . . .  en geen aandacht meer schenken aan . . ." 

 

Reacties (6)

Je moet inloggen of je registreren om te kunnen reageren.
 • Berend Henk Huizing

  Om onze provincie leefbaar te houden moeten we ons richten op lokaal produceren en lokaal verkopen en geen aandacht meer schenken aan intensieve veehouderij en intensieve landbouw.

  Boeren verdienen een eerlijke prijs voor hun producten die ze met liefde voor dieren en aandacht voor de natuur, biodiversiteit en milieu maken. Dit betekent dat melk, vlees en groente duurder worden, maar dat is logisch. Nu vragen wij als consumenten aan de boeren om zo goedkoop mogelijk te produceren, met onvermijdelijke schadelijke gevolgen voor dier en milieu. Dat kan niet langer om onze leefomgeving leefbaar te houden. Daarom pleit ik voor lokaal/regionaal produceren en verkopen, met een eerlijke prijs voor de boeren.

  11 stemmen  | 
  10
  1
  1 reactie (tonen) 1 reactie (verbergen)
  • M

   Mee eens. Producten zoals melk, vlees en groenten hoeven hierbij niet eens duurder te worden. Supermarkten zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen (desnoods met inmenging van de overheid) om de boeren een juiste vergoeding te geven voor hun producten en dit niet (of alleen voor een klein deel) aan de consumenten door te rekenen. Supermarkten behalen belachelijk hoge winsten ten koste van de boeren én consumenten

   Geen stemmen  | 
   0
   0
   Geen reacties
  • P.W. Gelling

   De insteek zou -in mijn beleving- leefbaarheid moeten zijn. Essentieel hiervoor is een aangename leefomgeving, met een goed woon-, verblijfs-, werk- en recreatieklimaat met aandacht voor mens en natuur.
   Gelet op de geografische ligging is een goede ontsluiting daarmee onlosmakelijk verbonden. Een ontsluiting in fysieke zin, maar ook in digitaal opzicht. Denk hierbij aan goede ontsluitingswegen, op de weg en per spoor. Het inzetten op een Lelylijn, maar zeker ook de Saksenlijn, een spoorlijn die zorgt voor een ontsluiting van Groningen via Veendam, Stadskanaal, Emmen naar de Achterhoek. Een verdere verdubbeling van de N33, het afronden van de Ringweg/A7 . Een goede digitale ontsluiting in het ommeland, waar dat nu soms nog echt niet het geval is.
   Aandacht voor leefbaarheid en volkshuisvesting. Passend wonen, en dan niet alleen in grote kernen. Inzetten op nieuw te bouwen woningen. Ook daar waar eerder krimp werd verondersteld. Aandacht voor natuurinclusiviteit.

   8 stemmen  | 
   5
   3
   1 reactie (tonen) 1 reactie (verbergen)
   • WJM

    Ik kan mij vinden in de beide hiervoor genoemde opmerkingen over leefbaarheid en een aangename leefomgeving. Echter, de leefbaarheid en een aangename leefomgeving dreigen te worden vernietigd door nog meer windmolenparken met windmolens hoger 200 m. Onze leefomgeving wordt voor tientallen jaren vervuild.
    Het trieste is dat die windmolens alleen winstgevend zijn, zolang de overheid deze subsidieert.
    Burgers worden zeker bij dit soort zogenaamde 'duurzame plannen' niet serieus genomen. Ik heb dan ook moeite om het samen en 'onze' provincie vanuit het overheidsorgaan provincie serieus te nemen. Overal wordt de mening van burgers gepasseerd, ik verwijs naar het windmolenpark bij Meeden en die bij Geefsweer en Wagenborgen, de recente plannen voor uitbreiding van de Eemshaven, de plannen voor windmolens en een zonnepark bij het Eemskanaal ten oosten van Groningen (Lagelandpolder), en zo kan ik nog wel even doorgaan.

    1 stem  | 
    1
    0
    Geen reacties
   • Deelnemer verwijderd  •  20-05-2021 · 20:01:03

    Ik zou willen voorstellen grootschalige scheepsbouw te verplaatsen naar de Eemshaven. In de buurt van bebouwing veroorzaakt deze industrie veel overlast en het lijkt mij mogelijk de Eemshaven voor scheepsbouw geschikt te maken.

    Geen stemmen  | 
    0
    0
    Geen reacties
    • Alex15122

     samen? hoezo samen! de gemeente en de provincie doet niets voor z,n inwoners. zie Stadskanaal

     Geen stemmen  | 
     0
     0
     Geen reacties