Terug naar peilingen

Peiling Omgevingsvisie november 2021

Samen maken we onze toekomstige fysieke leefomgeving. De uitgangspunten hiervoor staan in de Omgevingsvisie. Maar waar moeten we in de Omgevingsvisie nou vooral rekening mee houden? Geef je mening over de volgende stellingen. In de stellingen komen begrippen naar voren als Brede Welvaart en klimaatadaptatie. Klik op de knop 'Meer informatie' voor een toelichting.

Meer informatie

Wat is Brede Welvaart? Brede Welvaart kent elf dimensies: inkomen, werk, onderwijs, gezondheid, balans werk/privé, sociale contacten, maatschappelijke betrokkenheid, subjectief welzijn, woontevredenheid, veiligheid, milieu. Deze factoren samen vormen het welzijn van de inwoners in een gebied. Meer over Brede Welvaart en een monitor vind je hier: https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2021/20/monitor-brede-welvaart-de-sdg-s-2021 Wat is klimaatadaptatie? De aarde warmt op en het klimaat verandert. Nederland moet zich voorbereiden op de risico’s van het veranderende klimaat en hierop de omgeving aanpassen. Dit heet klimaatadaptatie. Hier kan je er meer over lezen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatadaptatie#:~:text=De%20aarde%20warmt%20op%20en,Dit%20heet%20klimaatadaptatie
Je moet inloggen of je registreren om verder te gaan.
Je moet inloggen of je registreren om te kunnen reageren.
 • Ingeborg

  Eerst geschikte daken vol leggen met zonnepanelen.

  9 stemmen  | 
  8
  1
  1 reactie (tonen) 1 reactie (verbergen)
  • M

   Beter nog: ongeschikte daken, geschikt maken

   1 stem  | 
   0
   1
   Geen reacties
  • Henk Jan van der Sluis

   De huidige subsidieregelingen voor windparken en zonneweides werken een wildgroei van dergelijke projecten in de hand die het landschap ernstig aantasten. Het doorverkopen van dergelijke projecten en het het feit dat deze subsidies inmiddels grotendeels in de zak komen van buitenlandse investeerders zal op den duur de energieprijzen alleen maar verhogen en veroorzaken dat inwoners van dit gebied dubbel gaan betalen. Het meest zinvol lijkt allereerst om nu bestaande daken vol te leggen met zonnepanelen waarmee dan al voor 50% aan de behoefte kan worden voldaan. Daarnaast lijkt het niet meer dan redelijk dat de winst die bij de diverse bestaande projecten gemaakt (gaat) worden niet alleen terecht komt bij enkele (vaak buitenlandse) investeerders maar bij allen die er hinder door ervaren.

   6 stemmen  | 
   6
   0
   Geen reacties
   • Miku

    Er zijn nog genoeg daken waarop zonnepanelen gelegd kunnen worden. Dus stop met toestaan van nieuwe zonneparken.
    Daarnaast moet er heel kritisch gekeken worden naar landschap en horizon vervuiling. Een zonnepark pal naast een natuurgebied maakt direct een einde aan het rustgevende gevoel van de natuur. En de rode lampen op de windmolens in Veendam zijn 's avonds tot in Harkstede te zien, dat is toch nergens voor nodig?

    3 stemmen  | 
    3
    0
    Geen reacties
    • Marck Foxhol

     Ik zou graag zien dat in plaats van weilanden vol te leggen, de zonnepanelen op platte daken van industrie of winkelcentra aangelegd zouden worden, of anders op het industrieterrein zelf. Langs de toegangs- of snelweg vind ik een aanfluiting voor de uitstraling van de gemeente. Die velden zijn zooo lelijk!

     5 stemmen  | 
     4
     1
     Geen reacties
     • J

      Zonneparken zijn leuk voor investeerders. En voor op papier leuk, voor het groene opwekken van energie.
      Tussenklappenpolder ongeschikt voor een bedrijven terrein!
      Een groot distributiecentrum op de gouden driehoek met zonnepanelen op het dak en een goede aansluiting op de A7/N33

      2 stemmen  | 
      2
      0
      Geen reacties
      • Jeroen De Kelt

       Het klakkeloos aanleggen van datacenters is tamelijk fossiel, zelfs als je ze met windenergie voedt. Ik denk dat ieder weldenkend mens kiest voor een brandende kachel boven netflix en een nevelig bestaan van zijn privégegevens.

       2 stemmen  | 
       2
       0
       Geen reacties
       • esther de Jonghe

        Er zijn niet meer datacentra en distrubutiecentra nodig. Nederland is te klein en heeft te weinig water voor datacentra. Ook distributiecentra zijn er al genoeg. Windmolens ook wel voldoende in onze provincie lijkt mij. We moeten ons juist richten op consuminderen dan is er ook minder energie nodig en hoeven er geen distributiecentra bij te komen.
        Eens met voorgangers. Leg eerst die daken van bedrijven maar eens verplicht vol, mochten de energiebedrijven ooit zover komen dat ze dit aankunnen.
        De industrie en de grote ondernemers zijn aan de beurt. Laat die eerst vergroenen, een eerlijke prijs betalen voor energie en dan ook nog eerst kijken naar al die gebouwen die leeg staan eer er opnieuw gebouwd gaat worden.

        4 stemmen  | 
        3
        1
        1 reactie (tonen) 1 reactie (verbergen)
        • Jeroen De Kelt

         Goed gesproken. Consuminderen. Aanvullend: Laten we het economisch kader vervangen door ecologisch kader!

         2 stemmen  | 
         1
         1
         Geen reacties
        • Hielke T

         Waarom wordt er gesproken over woonWIJKEN. Bestaande dorpen hebben nog genoeg plekken waar hier en daar een huis bij kan. Dit is ook goed voor de leefbaarheid en verjonging in dorpen. Dat is weer gunstig voor verenigingsleven. concentreren is enkel interessant voor ontwikkelaars.

         1 stem  | 
         1
         0
         1 reactie (tonen) 1 reactie (verbergen)
         • Jeroen De Kelt

          Nu nog vast willen houden aan concentreren is een achterhaalde gedachte. Grote blokkendozen verzieken het landschap. Het is niet voor niks dat vooral stedelingen er nu achter zijn gekomen dat natuur, rust en wandelruimte essentieel zijn. Voortgaande verstedelijking is dan zeker niet de oplossing.

          Geen stemmen  | 
          0
          0
          Geen reacties
         • Hielke T

          Als we nu die datacenters niet allemaal naar ons toe halen, dan hoeven we daar ook geen energie voor op te wekken. Zet die datacenters maar op een plek in europa met onvruchtbare grond met veel water in de nabijheid. De overheid moet zich niet laten verleiden door geld.

          1 stem  | 
          1
          0
          Geen reacties
          • gkiel

           Het is bijzonder om te ervaren dat er op provinciaal niveau een akkoord is gegeven op het te leveren mega watt ten aanzien van het landelijk norm. Deze is gemiddeld 2 x zo hoog als elk ander provincie. Hier is geen enkele burger participatie over geweest. En nu is de actualiteit dat er weerstand ontstaat op zonneparken en windmolens. Het is een logisch gevolg van. Tevens is er geen enkele visie op het feit dat er individueel veel meer mogelijk is. Dit is in tegenstelling tot de vraag niet centraal. Maar centralisatie is al oud. En bevordert zeker niet. Er is een behoorlijke kloof tussen de mens en overheid. Of deze nu lokaal of provinciaal of landelijk is. En er veel onduidelijkheid bij burgers over onze klimaat bijdrage. Het afschaffen van ons boerenbestaan met enorm veel kennis op wereld niveau wordt te grabbel gegooid door beslissers die er geen, lees totaal geen kennis van hebben. Alleen maar om hun politieke opvattingen. Erg bijzonder om dit te zien.

           1 stem  | 
           1
           0
           Geen reacties