Skip to content
Terug naar peilingen

Jongeren en cultuur: wat vind jij?

Wat vind jij als jongere belangrijk als het gaat om kunst en cultuur? Hoe kan de provincie kunst en cultuur nog aantrekkelijker en leuker maken voor jongeren? En hoe kunnen Provinciale Staten, de volksvertegenwoordigers van de provincie Groningen, ervoor zorgen dat jullie beter kennis kunnen maken met kunst en cultuur, en zelf actief mee kunnen doen? Heb je een mening of idee hierover? Laat het weten door deze stellingen in te vullen! 

Klik hieronder op 'meer informatie' om te leren:

- wat er in het huidige cultuurplan van de provincie staat

- wat cultuur eigenlijk is

- wie wat doet op het gebied van cultuur 

 

Meer informatie

Wij zijn Cultuur!

'Wij zijn Cultuur! (PDF PDF-bestand, 780 KB)', zo heet het plan van de provincie Groningen waarin staat wat we de komende jaren doen aan cultuur en in welke ideeën de provincie investeert. Omdat er in 2024 weer ruimte is voor een nieuw plan met nieuwe ideeën, gaan we nu al aan de slag met het verzamelen daarvan. Maar wat is cultuur nu precies? Hieronder vind je voorbeelden en uitleg over het thema cultuur. Ook lees je waar de provincie verantwoordelijk voor is en geven we voorbeelden van kunst en cultuur in de provincie die je misschien op ideeën brengen.


Wat is cultuur?

Kunst, theatervoorstellingen, de Groningse taal, festivals, muziek, acteren, dansen, musea, urban arts, boeken. Het zijn allemaal voorbeelden van cultuur. Maar ook manieren van denken en doen, ideeën en typisch Groningse gewoonten hebben met cultuur te maken. In de coronatijd hebben we veel moeten missen aan uitjes naar musea, concerten, festivals, de muziekles of schilderles. Het is toen wel heel duidelijk geworden hoe belangrijk kunst en cultuur is in ons leven, zeker voor jongeren. 

Waar moet de provincie volgens jou op inzetten de komende jaren om nog meer kinderen en jongeren kennis te laten maken met cultuur en mee te laten doen? Wat vind jij belangrijk? Hieronder lees je wat de provincie doet aan cultuur voor jongeren. Graag horen we wat jij hiervan vindt. 

Wie doet wat?

Naast de provincie zijn er meer organisaties die zich bezighouden met kunst en cultuur in onze provincie, zoals gemeenten, kunstinstellingen, musea en andere organisaties waarmee wij graag samenwerken. Samen hebben we als doel dat iedereen kan genieten van kunst en cultuur. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld muziekscholen, musea en de verenigingen voor amateurkunst. De provincie heeft een belangrijke taak, bijvoorbeeld als het gaat om cultureel erfgoed, zoals oude borgen en kerken, opknappen, onderhouden en openstellen voor publiek. Daarnaast zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen van alle leeftijden kunnen genieten van cultuur en de verhalen horen die daarbij horen. De provincie geeft geld (subsidies) aan meerdere cultuurorganisaties, steuninstellingen en -projecten die belangrijk zijn voor alle inwoners.

De Groningse Taal is onderdeel van onze cultuur en daarom belangrijk om te behouden

Antwoord met de meeste stemmen: Ja, ik vind het belangrijk dat de Groningse Taal blijft bestaan. Ja, ik vind het belangrijk dat er op school in de lessen aandacht wordt besteed aan de Groningse taal. Nee, ik vind het geen belangrijk onderdeel van de Groningse cultuur en ik vind het niet erg als de taal verdwijnt. Anders … laat in de reacties weten hoe jij hier over denkt.
19 (52.78%) 10 (27.78%) 7 (19.44%) 0 (0.0%)

Er moet op scholen voldoende aandacht zijn voor cultuuronderwijs

Mee eens, gelukkig is er op mijn school veel aandacht voor kunst en cultuur vakken. Antwoord met de meeste stemmen: Ik vind dat er te weinig culturele activiteiten (zoals theatervoorstellingen, muziekoptredens etc.) op school of vanuit de school worden georganiseerd. Ik vind cultuuronderwijs niet nodig, cultuur is voor na schooltijd. Anders … laat in de reacties weten hoe jij hier over denkt.
3 (8.33%) 16 (44.44%) 16 (44.44%) 1 (2.78%)

Jongeren moeten in hun eigen dorp mee kunnen doen aan culturele activiteiten (bijvoorbeeld; muziekles, dans, theater, beeldende kunst, urban arts etc).

Antwoord met de meeste stemmen: Ja, jongeren moeten waar ze ook (in de buurt) wonen dichtbij deel kunnen nemen aan culturele activiteiten. Nee, zolang er een goede bus- of treinverbinding is naar een grotere plaats in de buurt is dat voldoende. Niet echt, jongeren kiezen zelf wel wat ze leuk vinden en hoever ze willen reizen daarvoor. Anders … laat in de reacties weten hoe jij hier over denkt.
17 (45.95%) 5 (13.51%) 14 (37.84%) 1 (2.7%)

Het is belangrijk dat meer jongeren Groningse musea bezoeken, zoals het Veenkoloniaal museum, Museum aan de A, Groninger museum en Borg Verhildersum.

Ja, ik vind het belangrijk dat iedereen iets leert over onze Groningse geschiedenis en dat kan ook in de musea. Ja, het lijkt mij heel belangrijk, maar ik ken de musea niet goed genoeg. Antwoord met de meeste stemmen: Nee, ik vind het niet leuk om naar musea te gaan, ik ben er niet in geïnteresseerd. Anders … laat in de reacties weten hoe jij hier over denkt.
5 (13.89%) 9 (25.0%) 22 (61.11%) 0 (0.0%)

Veel jongeren bezoeken festivals zoals bijvoorbeeld Eurosonic Noorderslag, Noorderzon en het Jonge Hartenfestival. Wat vind jij van het aanbod aan culturele festivals in onze provincie?

Er is voldoende en gevarieerd aanbod van festivals voor mijn leeftijdsgroep in de provincie Groningen. Antwoord met de meeste stemmen: Ik mis in de provincie Groningen een festival dat zich richt op mijn leeftijdsgroep en aansluit bij mijn interesses. Ik ga nooit naar festivals in de provincie Groningen, maar wel naar festivals buiten de provincie Groningen. Anders … laat in de reacties weten hoe jij hier over denkt.
16 (45.71%) 17 (48.57%) 2 (5.71%) 0 (0.0%)

Wat missen jullie in de provincie Groningen aan cultuur en of culturele activiteiten? Geef het aan via een reactie hieronder!