Wat zijn uw ideeën over hoe we ook in de toekomst met veel plezier in deze regio kunnen wonen, werken en recreëren? Wat vindt u belangrijk voor de omgeving waarin u woont/werkt? En wat vindt u van deze eerste versie van het perspectief?

Reacties (323)

Je moet inloggen of je registreren om te kunnen reageren.
 • Cornelis

  Verbijsterd heb ik het document “Ruimtelijk- economisch perspectief A7/N33 en de Marktanalyse die de basis van genoemd document vormt gelezen. Niet verbijsterd over de noodzaak om de regio een economische boost te geven, dat is goed, maar verbijsterd over het feit dat het unieke open landschap in deze regio daarvoor opgeofferd wordt en dat daarbij woongenot van een groot aantal inwoners om zeep geholpen wordt. Ik ben één van die Westerlingen die juist voor dit unieke open landschap en de rust vanuit de Randstad naar Groningen gekomen is. Echter door onjuiste keuzes veranderde dit unieke landschap al snel door de plaatsing van het windpark N33 en is er overlast in de vorm van geluid en lichtvervuiling. Er liggen plannen om op goede landbouwgrond zonneparken aan te leggen en nu is men ook nog voornemens om nabij boerderijen en woningen grote industrieterreinen te gaan exploiteren. Dit zijn geen plannen om met plezier te wonen en te werken. Dit geeft nu al zorgen en straks grote overlast. De toeristen zullen het gebied gaan mijden, inwoners zullen verhuizen en boeren zullen vertrekken. Het gebied bij Meeden, Scheemda en Westerlee zal desastreus veranderen. Ik ben van mening dat het een onzalig plan is om juist in de oksel van de A7 en de N33 industrieterreinen te realiseren met een grote van 50 tot 100 + ha. Dit plan moet echt van tafel.

  77 stemmen  | 
  77
  0
  Geen reacties
  • G Timmer

   Met ontzetting namen wij kennis van de voorgenomen plannen omtrent het realiseren van een bedrijven terrein vlak bij onze huizen ( Westerlee )
   Waar wij nu kunnen genieten van het uitzicht kijken wij met elkaar straks tegen een industrieterrein aan met zoals het nu lijkt mega bedrijven .
   Behalve ons uitzicht verdwijnt hiermee ook de rust in ons dorp
   De windmolens bij Meeden halen ons s nachts uit de slaap, de lucht kleurt s avonds rood van de lampen op de wieken ….tel dan daarbij op de overlast van grote ( batterij/automotive ) fabrieken ( lawaai, beduidend meer ( vracht) verkeer,nog meer licht vervuiling , stank overlast etc .
   Veel inwoners zijn hier komen wonen voor de rust….het weidse uitzicht,,,,het lekker kunnen wandelen en fietsen door de velden
   Dit alles wordt ons ontnomen ……..
   Het enige wat belangrijk lijkt zijn de euro tekens in de ogen van provinciale en gemeentelijke bestuurders .

   71 stemmen  | 
   71
   0
   1 reactie (tonen) 1 reactie (verbergen)
   • Aron Buurmeijer

    helemaal mee eens het lijkt erop alsof elk stuk grond geld moet gaan opleveren. waarom word er geinvesteerd in akkers vol zonnepanelen en windmolens(dit valt bij mij niet onder groene energie), er blijft geen grassprietje groeien! . als je echt een groen wil investeren plaats er dan een natuurgebied, zo kan de omgeving ook trots zijn op de provincie. als de industrie nog meer groeit zal het me niks verbazen dat alle gemeentes gaan fuseren en heel de omgeving een stad word. de lokale boeren doen het in mijn ogen beter dan het beleid wat de gemeentes en provincies voor ogen hebben.

    12 stemmen  | 
    12
    0
    Geen reacties
   • Rense

    Wat een slecht doordacht en onderbouwd plan! Werkgelegenheid voor onze regio is prima, maar niet op de schaal die nu op papier gezet is. De leefbaarheid van onze regio wordt hierdoor nog verder aangetast. Onder onze bodem wordt gas en zout gewonnen. We weten wat daar de gevolgen van zijn! Inmiddels kijken we ook tegen veel grote windmolens aan en horen continue een laagfrequent geluid, waar we wakker van liggen. De volgende stap is het binnenhalen van grote industrie. De vraag waar al die duizenden werknemers vandaan moeten komen wordt niet beantwoord. Bedrijven hebben nu al onvoldoende personeel om het werk uit te voeren. Laat staan dat er nog meer werk wordt gecreëerd waar in ons land geen mensen voor te vinden zijn. Laten we de leefbaarheid van ons gebied hoog houden en werk creëren dat er écht toe doet, op een schaal die past bij onze omgeving én op een locatie waar nu al industrie te vinden is, op grote afstand van woningen. Niet op zo'n korte afstand van meerdere dorpskernen!

    64 stemmen  | 
    64
    0
    1 reactie (tonen) 1 reactie (verbergen)
    • MPRT

     geschikt personeel om op de beoogde locatie te werken is hier niet, het is mijn ervaring dat technisch personeel steeds verder weg gezocht moet worden.
     Als er een Turnaround/onderhoudsstop op fabrieken in de regio is dan is 70 tot 80% van de monteurs niet in staat Nederlands te spreken, Engels is in sommige gevallen zelfs al te veel gevraagd...
     hoe is dat hier in het marktonderzoek gewogen?
     ik heb op dit moment geen vertrouwen in de data van het onderzoek, het is niet te controleren. Hoe is de data vertaald naar een conclusie/aanbeveling?

     5 stemmen  | 
     5
     0
     1 reactie (tonen) 1 reactie (verbergen)
     • MPRT

      Ik kan niet slapen, lig op bed en hoor het laag monotoon gebrom van de windmolens bij de N33 (het raam is open) en denk aan het ontwikkelingsperspectief.
      Ik vraag me af hoe het in de toekomst zal zijn, mocht er toch een groot bedrijven terrein tussen Westerlee en Scheemda komen…
      Zullen wij last krijgen van die “ongewenste” buur…

      3 stemmen  | 
      3
      0
      Geen reacties
    • Yvonne

     Voorkom dat het gebied A7/N33 nog verder verandert van een landschap van rust & ruimte naar een grootschalig industriegebied met zonnepanelen, windmolens, en grote blokkendozen (batterijfabrieken). De huidige belangstelling voor dit gebied is misschien vleiend voor de lokale en regionale politici en ambtenaren maar wees je er vooral van bewust of dit bijdraagt aan de brede welvaart van de Groningers die nu en straks in dit gebied wonen en leven en of je hiermee niet nog meer concessies doet aan de rust & ruimte in dit gebied. Voor mij betekent brede welvaart dat de waardevolle ruimtelijke en rustige landbouw- en natuurgebieden voor inwoners van deze gemeenten nu en de toekomst behouden blijven. Wat dan wel, kies juist voor echt groene gemeenten waarin natuur en landbouw centraal staan in plaats van zogenaamd groene gemeenten met windmolens, zonnepanelen en batterijfabrieken. En kijk ter inspiratie tav participatie nog eens naar de documentaire Tegenwind om te zien hoe het niet moet.

     60 stemmen  | 
     60
     0
     1 reactie (tonen) 1 reactie (verbergen)
     • Yvonne

      Aanvullend op mijn vorige reactie wil ik u wijzen op de volgende argumenten om punt 8 – de plannen voor grootschalige industrie in het gebied tussen Westerlee, Scheemda en Meeden- van het perspectiefplan A7/N33 uit het rapport te halen:

      1. Visie op de impact van grootschalige industrie op het kenmerkende Groninger landschap ontbreekt: De locatiekeuze voor grootschalige industrie wordt al gemaakt terwijl de visie ontbreekt op de impact en wenselijkheid van grootschalige industrie als datacenters, batterijenfabrieken en automotive. Willen provincie en gemeenten het kenmerkende Groninger landschap zo in de uitverkoop doen dat op korte termijn de waarden van uitgestrekte vergezichten, agrarisch landschap, rust en ruimte verdwijnt. Juist in een tijd dat die rust en ruimte zo belangrijk zijn voor de mensen die er wonen en voor de toeristen die de regio juist steeds beter weten te vinden. Rust en ruimte zijn het nieuwe goud, waarom grootschalige industrie dan niet clusteren op de daarvoor bestemde bestaande locaties Eemshaven, Delfzijl en Oosterhorn?

      2. De stapeling van lasten voor de inwoners van Westerlee/Scheemda/Meeden door de:
      a. Gevolgen van gaswinning door de NAM
      b. Gevolgen van zoutwinning door Nobian
      c. Gevolgen van de opslag en het ondergrondse vervoer van stikstof uit een oude zoutcaverne naar Zuidbroek.
      d. Gevolgen van het windmolenpark N33 (35 enorme turbines)
      e. Plannen voor zonneweides
      f. Spoorverdubbeling ivm de sneltrein vanuit Groningen naar Oldeburg
      g. En dan ook nog plannen voor grootschalige industrie

      3. Gebrekkige participatie omwonenden: De werkwijze tot nu toe en de toon van de projectleider tijdens de toelichting aan PS geeft ons het gevoel dat we als omwonenden niet serieus worden genomen. Serieus nemen betekent niet alleen het afvinken van de mogelijkheden voor inspraak voor omwonenden en het aantal reacties op de website. We willen als inwoners serieus genomen worden door het over de inhoud van punt 8 van het perspectiefplan te hebben. Dus over de impact en wenselijkheid van grootschalige industrie in de provincie, over geschiktere alternatieve locaties in de provincie en over de argumenten tegen de locatie tussen Westerlee/Scheemda/Meeden.

      4 stemmen  | 
      4
      0
      1 reactie (tonen) 1 reactie (verbergen)
      • Yvonne

       vervolg:
       4. Onjuiste verwijzing naar organisaties bij de totstandkoming van de plannen: Opvallend is dat een aantal organisaties dat bij de workshops aanwezig is geweest, laat weten dat er helemaal niet over grootschalige industrie is gesproken. Zij vinden het zelfs vervelend dat de namen van hun organisaties door de projectgroep en de bestuurders worden genoemd als partners die betrokken zijn bij de totstandkoming van de plannen. Zij laten ons weten dat in de workshops vooral een positief beeld is gegeven van de plannen (zoals ook in de animatie die op de website te vinden is). Zij geven aan dat er gesproken is over aandacht en kansen voor bewoners, over brede welvaart voor alle inwoners, over de herwaardering van bestaande industrie en de inpassing ervan in de natuur. Zij herkennen de plannen voor grootschalige industrie niet. En ook de genoemde locaties voor nieuwe grootschalige industrie buiten de Eemshaven/Delfzijl zoals bij Westerlee/Scheemda/Meeden is niet aan de orde geweest. Bijzonder is ook dat de projectleider de verslagen van de workshops niet met de inwoners wil delen maar alleen mondeling wil toelichten.

       5. Groene energie als argument om grootschalige industrie te verleiden/faciliteren: We maken ons zorgen dat de groene energie die in het windmolenpark Meeden en zonneweides in de regio opleveren straks vooral wordt gebruikt om grootschalige bedrijven te verleiden/faciliteren om in deze regio te komen. Dit betekent dat voor inwoners alleen de lasten van windmolens en zonneweides overblijven en de lusten voor grote buitenlandse investeerders;

       3 stemmen  | 
       3
       0
       1 reactie (tonen) 1 reactie (verbergen)
       • Yvonne

        vervolg:

        6. Geen goede analyse van de behoefte aan werkgelegenheid in de regio en van de daadwerkelijke bijdrage aan de werkgelegenheid door grootschalige industrie. We maken ons zorgen over het argument van werkgelegenheid dat de boventoon voert en niet op de concrete bijdrage aan banen/werkgelegenheid voor inwoners van de regio. Het gaat in de stukken en de toelichting van de ambtenaren alleen om fictieve aantallen die ooit eens voorbijgekomen zijn. Veel werkgelegenheid van deze grootschalige industriële bedrijven vindt helemaal niet plaats in de regio waar die bedrijven komen maar juist in goedkope lonenlanden waarna de onderdelen naar de locatie worden getransporteerd. Verder is er geen analyse gemaakt over wat er precies nodig is in deze regio en hoe daarop kan worden aangesloten. Hoe ga je om met werkgelegenheid in een regio waarin bijvoorbeeld:
        a. 17% van de inwoners niet kan lezen/schrijven;
        b. Ongeveer een kwart van de inwoners 65-plus is en in de komende periode verder oploopt en waar juist extra capaciteit in de zorg nodig is;
        c. juist het MKB de motor is van de werkgelegenheid voor mensen met een laag opleidingsniveau;
        d. vacatures in de industrie nu al niet door de bewoners van de regio kunnen worden ingevuld en er vooral mensen worden ‘gehaald’ die tijdelijk naar de regio komen om te werken;
        e. waar nieuwe grootschalige industrie de lokale bedrijven leeg kan trekken;
        f. waar de huidige agrariërs al veel lokale werkgelegenheid bieden en die dan dus verdwijnt als je grote XXL bedrijven plaatst.

        3 stemmen  | 
        3
        0
        1 reactie (tonen) 1 reactie (verbergen)
        • Yvonne

         7. Het gebruik van Brede welvaart als argument gebruikt voor het perspectiefplan A7/N33 terwijl vooral gekeken wordt naar de (nog onzekere) mogelijke economische opbrengsten. Brede welvaart omvat zoveel meer dan alleen inkomen/geld. De Brede welvaart wordt juist gerealiseerd door factoren als het woonklimaat, de natuurlijke leefomgeving, de sociale samenhang in buurten, de trots die er is op de eigen omgeving etc.

         8. De vernietiging van cultuurhistorische waarden van het gebied Westerlee/Scheemda/Meeden. Dit is de oude boezem van de Dollard, het is de plek waar ooit de Slag bij Heiligerlee plaatsvond. Het gaat om het karakteristieke lintdorp Westerlee. De natuurgebieden De Garst en De Hoogte als onderdeel van de Groningse Stuwwallen.

         9. De vernietiging van de ecologische waarde van het gebied waarbij zeer vruchtbare landbouwgrond die nodig is voor productie van voedsel voor mens en dier in het plan wordt opgeofferd aan grote buitenlandse megafabrieken. Juist in een gebied dat zich uitermate goed leent voor landbouw en waar natuur (stokoude houtwallen) en landbouwgebieden hand in hand gaan en een goed leefgebied bieden aan flora en fauna, bijvoorbeeld meer dan 25 vogelsoorten die voorkomen op de rode lijst, reeën, hazen, vleermuizen en eekhoorns.

         Vanuit GEEN DRAAGVLAK nodigen we de bestuurders van harte uit om met ons door te praten over onze zorgen en rond te kijken in ons mooie karakteristieke Groninger landschap.

         3 stemmen  | 
         3
         0
         Geen reacties
     • BramG

      Als inwoner van Westerlee voel ik me bedreigd door wat er zomaar in korte tijd met onze directe leefomgeving gebeurt.
      Overal hoge windmolens met rode flikkerende lampjes. Een groot industrieterrein naast ons dorp. En een bericht van de gemeente dat de grasvelden om westerlee erg geschikt zijn voor zonnepanelen terwijl juist de meerderheid van de inwoners aangeeft wat te zien in het onzichtbaar plaatsen van zonnepanelen op lege bedrijfsdaken. Ondertussen wordt de bodem leeggeboord.
      Schokkend. Juist in deze tijd van corona, zou je een omgekeerde beweging verwachten. Weer meer waardering voor weidsheid en natuur. Ik ben trots op onze leefomgeving als ik terugrijdt vanuit het westen van het land. Nu lijkt het erop dat we hier onze leefomgeving ook gaan verpesten en straks niet meer in contact kunnen komen met de natuur en het landschap om ons heen. Grote industrie naast een mooi dorp als Westerlee, is onbegrijpelijk.
      Bovendien komt veel van de groningse elektriciteit van windmolens en zonnepanelen waar wij tegenaan kijken als we rondlopen en fietsen in ons dorp niet ten goede aan ons, maar wordt gebruikt voor de energievoorziening van grote datacentra in onze provincie. Wij mogen onze energierekening zelf betalen en krijgen naast een zeer vervuilde omgeving hier geen enkele vergoeding voor.
      Ik hoop dat er bij de gemeenteraadsverkiezingen politieke partijen zijn die ons wel willen helpen om gewoon prettig te blijven wonen in onze prachtige landelijke omgeving.
      En een politiek die opkomt voor het behoud van de gymzaal in Westerlee. Ook deze kan zomaar wegbezuinigd worden. Het gemeentehuis mag echter wel 25 miljoen kosten, waarbij de tegenvallende kosten achteraf nog niet eens meegerekend zijn.
      Ik vertrouw erop dat de gemeente Oldambt naast ons staat, bij het leefbaar houden van ons prachtige dorp en het behoud van agrarische- en natuurgronden. Geen grote industrie- en zonneparken direct naast ons dorp.

      52 stemmen  | 
      52
      0
      Geen reacties
      • H.R. van der Wal

       Dit ruimtelijk economisch advies gaat helemaal niet in op de geschiedenis van het gebied. Je kunt merken dat de samenstellers hier zich niet in hebben verdiept. Het plan van een grootschalig industrie terrein tussen Westerlee en Scheemda is een verkrachting van het landschap., de oude Dollard boezem. De provincie heeft altijd het beleid gehad om het open Dollard landschap "OPEN " te houden. Is dit nu veranderd. Grootschalige industrie hoort thuis bij Delfzijl, waar nog ruimte genoeg is. Het lijkt wel of de provincie geen totaal overzicht meer heeft en een paar gemeentes maar laat aanmodderen, net als in het verleden gebeurde. De afstand tot Delfzijl is maar beperkt. Verder is er helemaal niet gekeken wat zo' n industrieterrein voor impact heeft op de woonomgeving. Ook zie ik niets over de kosten van infrastructuur die gemaakt moeten worden, deze zullen er niet om liegen. Wat mij betreft kan het plan terug naar de tekentafel en moet het door betere deskundigen bekeken worden.

       51 stemmen  | 
       51
       0
       Geen reacties
       • Limo

        Met het plan zoals gepresenteerd, gaat ten koste van de leefbaarheid en het landschap. Het mooie en het karakter van de provincie holt achteruit, eerst door de windmolens, uitbreiding en de zonnepaneel parken, en nu dus door zo'n grootschalig project zoals nu voorgesteld. Het kan niet zo zijn dat alleen economische motieven leidend zijn. Ook de leefbaarheid is minstens zo belangrijk! En luister naar de burgers!

        49 stemmen  | 
        49
        0
        Geen reacties
        • Koot

         Geen nieuwe grootschalige bedrijventerreinen in de A7/N33 regio die ten koste gaan van weidse uitzichten, natuur en landbouwgronden! Laten we het unieke karakter van dit gebied behouden. Er zijn inmiddels al zoveel initiatieven ontplooid die dit landschap al voorgoed veranderd hebben zoals het plaatsen van enorme windmolens.

         46 stemmen  | 
         46
         0
         Geen reacties
         • Kees

          Wat een onzalig plan om een industrieterrein te plannen in een open landschap zo dicht op het dorp Westerlee. We hebben hier al overlast van het windmolenpark Meeden. En dan nu ook nog eens zo'n ingreep in het landschap, waardoor ons uitzicht nogmaals verpest wordt?
          Hoe durven jullie dit voor te stellen!!!! Schande !!!!!
          Als er dan toch industrie moet komen in onze omgeving, plan dat dan in het verlengde van de gouden driehoek bij Zuidbroek richting het oosten; tussen de spoorlijn en de A7. Zo verpest je ons uitzicht en woongenot niet. Tevens kun je gemakkelijker de aan- en afvoer regelen via loskades aan het Winschoterdiep en op- en afritten van de A7.
          Stap af van het plan om de locatie ten zuiden van Scheemda te gebruiken hiervoor.
          En houd vooral rekening met de mening van de burger!!!!!

          42 stemmen  | 
          42
          0
          1 reactie (tonen) 1 reactie (verbergen)
          • Fekkes Westerlee

           Geen industrie in onze landelijke omgeving van het mooie Westerlee. In het voormalig Oterdum is nog plaats genoeg.

           14 stemmen  | 
           14
           0
           Geen reacties
          • Boer

           Toevallig woon nabij een mogelijk uitbreidingsgebied qua bedrijventerrein.
           Bizar slecht idee wat mij betreft, onteigenen is dan de enige optie en verspilling.
           Deze uitbreiding zou het namelijk compleet onleefbaar maken, voor mij, mijn gezin en ik denk ook een groot deel van de rest de omwonenden. We worden dan omringt door afstotelijke gebouwen van golfplaten, welke een hoop verkeer en vervuiling creëren.

           Elke dag is het klimaat en duurzaamheid in het nieuws. Dan moet je zorgen dat je niet meer natuur vernield, maar zorgen dat je de gebruikte ruimte beter benut. Overal in de provincie liggen verpauperde en verouderde bedrijventerreinen. Alles wat wordt bijgebouwd moet ook zo goedkoop mogelijk. daken ongeschikt voor zonnepanelen, regenwater kan in het riool, het licht en de verwarming hoeft in de avond echt niet uit. Het terrein wordt een jaar of 10/15 uitgebuit, het pand verouderd,en de bedrijven verkassen naar een leuker plekje waar ze weer fris kunnen beginnen.

           41 stemmen  | 
           41
           0
           1 reactie (tonen) 1 reactie (verbergen)
           • IJReemer

            precies! Goed beschreven, ik woon ook precies aan dit gebied met mijn woning en achtertuin. Alle verhouderde bedrijventerreinen liggen overal, doe daar wat mee, ipv ons hier kapot te maken.

            20 stemmen  | 
            20
            0
            Geen reacties